INVESTOR RELATIONS

Retail United International AB (tidigare A-Com AB) är sedan den 1/2- 2013 noterade på Mangoldlistan
www.mangold.se

INFORMATIONSPOLICY

Retail United International AB:s utgångspunkt är att fortsatt förse våra befintliga aktieägare och marknaden med information om väsentliga händelser som bedöms vara kurspåverkande, men begränsa antalet rapporttillfällen under året. Information som bedöms vara kurspåverkande kommer att läggas upp på bolagets hemsida samt pressmeddelas. Övrig information kommer endast att läggas upp på bolagets hemsida.

Exempel på väsentliga händelser som bedöms vara kurspåverkande kan vara kapitalanskaffningar och förändringar i våra portföljbolag i form av förvärv/avyttringar. Det kan också avse nya affärer eller förändringar i bolagets styrelse eller ledning.

När det gäller den framtida finansiella rapporteringen har styrelsen i Retail United International AB beslutat att framöver upprätta och kommunicera Årsredovisningen.